ضدعفونی تخم های نطفه دار

چهار روش برای ضدعفونی تخم های نطفه دار :

۱ – ترکیبات آمونیوم چهارتایی :

آمونیوم چهارتایی باکتریسیدی است که با غلظت ۲۰۰ppm محلول در آب ولرم بر روی تخم مرغ ها اسپری می شود.

۲ – مخلوط ترکیبات آمونیوم چهارتایی و فرمالین :
از ترکیب دو ماده ضدعفونی کننده فرمالین و ترکیبات آمونیوم چهارتایی ، ضدعفونی کننده بهتری برای اسپری روی تخم مرغ ها بدست خواهد آمد. این مواد را به نسبت ۱۵۶ppm در آب نیم گرم رقیق کرده و از فرمول ذیل استفاده می کنند:

فرمالین ۴۰ درصد ۲۹/۶ cm3
آمونیوم چهارتایی ۲۹/۶ cm3
آب نیم گرم ۳/۸ lit
توجه: 
هنگام کارکردن با فرمالین و کلر دستکش های لاستیکی و یا پلاستیکی بپوشید و بخار حاصل از آنها را تنفس نکنید. .
۳ – ازن (O3) :

ازن از موادی است که قیمت ناچیزی داشته و می تواند در مورد تخم مرغ هایی که در محفظه های کاملا بسته نگهداری می شوند در غلظت ۱۰۰ppm  ضدعفونی کننده خوبی باشد چون گاهی فاصله زمانی بین تخمگذاری و ضدعفونی ۱ تا ۵ ساعت طول می کشد ، ازن نمی تواند ضدعفونی کننده خیلی موثری باشد. از ازن می توان برای تخم مرغ هایی که در ستر قرار گرفته اند در اولین روز انکوباسیون استفاده کرد. قدرت ضدعفونی کنندگی ازن برای ضدعفونی پوسته تخم مرغ با گاز فرمالدئید برابری می کند.

۴ – گاز فرمالدئید :  باید با غلظت مناسب در یک محفظه کاملا بسته برای ضدعفونی تخم مرغ ها استفاده شود .
گاز فرمالدئید ضدعفونی کننده بسیار خوبی است و به راحتی می تواند تعداد تخم مرغ را یکباره ضدعفونی کند. تخم مرغ های جوجه کشی باید ۳۰ دقیقه پس از هر جمع آوری در محل فارم با گاز فرمالدئید بخار داده شوند. تنها عیب فرمالدئید آن است که تا قبل از جمع آوری تعداد قابل توجهی تخم مرغ نمی توان از آن استفاده کرد.

توجه: 
بهتر آن است که تخم مرغ های جوجه کشی را زمانی اسپری کنند یا بخار فرمالدئید دهند که هنوز گرم هستند. وقتی تخم مرغ ها خنک می شوند محتویات داخلی آنها چروکیده شده و مواد ضدعفونی کننده روی پوسته به داخل تخم مرغ نفوذ می کنند. اگر تخم مرغ ها قبل از ضدعفونی کردن سرد شده باشد این روند صورت نخواهد گرفت.
 ضدعفونی کردن تخم مرغ هایی که به وسیله تسمه منتقل می شوند:

در سالن هایی که تخم مرغ ها به وسیله تسمه اتوماتیک جمع آوری شده و به طور دائمی به انتهای سالن منتقل می شوند، تخم مرغ ها را در فاصله زمانی کوتاه تری پس از جمع آوری می توان ضدعفونی کرد

دیدگاه‌ها (۰)

*
*