تخم خواری مرغ ها | خوردن تخم مرغ در مرغ ها

دلایل خوردن تخم مرغ در مرغ ها و راههای جلوگیری از آن

🎯 بخش اول

تخم مرغ خوردن توسط خود مرغ ها زمانی آغاز میشود که یک مرغ به اشتباه و بر حسب اتفاق یک تخم را میشکند و کنجکاو به بررسی درون آن میشود و اگر از مزه درون تخم خوشش آمد شروع به خوردن آن میکند. اگر جلوی اینکار گرفته تشود به مرغ های دیگر سرایت کرده و عواقب ماجرا ناخوشایند و متوقف کردن آن مشکل میگردد.
در این مقاله بطور اختصار در خصوص علل تخم خواری توسط خود مرغ ها و روش های مقابله با آن خواهیم پرداخت .

🎯 عمده دلایل این مشکل یا بیماری

کمبود مواد معدنی، کمبود کلسیم، کمبود آب، تنگی جا و ازدحام بیش از حد مرغان در یک قفس تنگ،
سفتی بستر تخمگذاری که باعث شکسته شدن تخم شود، نور بیش از حد لانه تخمگذاری، استرس و ترس مرغها

🎯 گام هایی برای رفع خوردن تخم ها توسط مرغ

۱ – تهیه و اضافه کردن مواد معدنی :
اضافه کردن کلسیم و عناصر کمیاب و مواد معدنی به غذا باعث تقویت شدن مرغ میشود، زیرا مرغ بر اثر تخمگذاری مواد معدنی زیادی از دست میدهد و در صورت در دسترس نبودن اقدام به خوردن تخم میکند. و بسته به عواملی که در زیر به آنها اشاره خواهد شد، این امر باعث عادت آن مرغ خواهد شد.

۲ – نوک چینی و نوک سوزی:
چیدن سر نوک مرغ قبل از رسیدن به مویرگ و خونی شدن آن و بعد سوختن مقداری از سر نوک باعث میشود که مرغ در صورت نوک زدن به تخم احساس درد کند و از ادامه کار بپرهیزد.

۳ – سفتی بستر تخمگذاری :
در صورت نامناسب بودن محل تخمگذاری و شکستن و ترک خوردن تخم، مرغ از سر کنجکاوی با نوک زدن به زرده و سفیده تخم و چشیدن طعم آن دیگر قادر به رها کردن تخم نبوده و در صورت تکرار برایش عادت میشود.
پس با ریختن پوشال و خاک نرم و ساختن لانه تخمگذاری مناسب جلو این عمل مرغ را بگیرید.

۴ – استرس:
مرغی که مرتبا مورد آزار سایر حیوانات اطفال و حتی مزاحمت خروس قرار بگیرد این استرس زمینه ساز خوردن تخم میشود .

۵ – شلوغی:
لازم به گفتن نیست که نگهداری بیش از سه مرغ در یک محل کار اشتباهی است و به خاطر رفت و آمد زیاد در جای تنگ احتمال شکستن تخم و خورده شدن زیاد میشود.

دیدگاه‌ها (۰)

*
*