استرس و نقش آن در بیماری طیور

استرس و نقش آن در بیماری طیور

🔹️به هر عاملی که بتواند آرامش و تعادل سیستم‌های بدن پرنده را به هم بزند عامل استرس‌زا و به این پدیده استرس می‌گویند.

🔰 از جمله عوامل استرس‌زا می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :

✔️ درجه حرارت نامناسب، به صورت افزایش یا کاهش (گرما و سرمای نامطلوب)

✔️ ایجاد سر و صدا در سالن و نیز ایجاد ترس و وحشت ناشی از ورود ناگهانی افراد یا جوندگان موذی یا گرفتن پرندگان.

✔️ محرومیت‌های غذایی و آب آشامیدنی.

✔️ تراکم زیاد در واحد سطح.

✔️ نامناسب بودن تهویه سالن‌ها و افزایش آمونیاک ناشی از مدفوع.

✔️ افزایش شدت و مدت نور.

✔️ تغییرات ناگهانی مانند قطع برق و ایجاد صداهای وحشتناک و ناگهانی.

✔️ بیماری‌های عفونی، انگلی (اعم از داخلی و خارجی) و حتی تغذیه‌ای مانند کمبود پروتئین و نمک و سایر مواد معدنی.

✔️ سایر موارد .

🔹مجموعه عوامل مذکور استرس‌زا بوده و استرس را در گله ایجاد می‌کنند.
این پدیده‌ها معمولاً به شکل های مختلف راندمان تبدیل غذایی، رشد و تولید را کاهش و استعداد به بیماری‌ها را افزایش می‌دهد.
🔹مجموعه عوامل استرس‌زا می‌توانند ایجاد کننده و مسبب بیماری کانی بالیسم هم قلمداد شوند. لذا برای کنترل و پیشگیری از آن لازم است عوامل استرس‌زا، به خصوص شدت نور، را در سالن کم نمود.

دیدگاه‌ها (۰)

*
*