رطوبت ساز و مه پاش مرغداری - مازند جوجه

رطوبت ساز و مه پاش مرغداری

در حال نمایش یک نتیجه

رطوبت ساز التراسونیک صنعتی 9960

55,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رطوبت ساز التراسونیک صنعتی 8300

قیمت اصلی 32,775,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,600,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید
رطوبت ساز التراسونیک 6600

رطوبت ساز التراسونیک ۶۶۰۰

26,600,000 تومان
افزودن به سبد خرید
رطوبت ساز التراسونیک 5400

رطوبت ساز التراسونیک ۵۴۰۰

23,465,000 تومان
افزودن به سبد خرید
رطوبت ساز پروانه ای مینیاتور 26000

رطوبت ساز پروانه ای ۲۶۰۰۰

20,300,000 تومان
افزودن به سبد خرید
رطوبت ساز پروانه ای مینیاتور 24000

رطوبت ساز پروانه ای ۲۴۰۰۰

قیمت اصلی 19,170,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,000,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید
رطوبت ساز التراسونیک 4800

رطوبت ساز التراسونیک ۴۸۰۰

قیمت اصلی 18,525,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,400,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید
رطوبت ساز پروانه ای مینیاتور 20000

رطوبت ساز پروانه ای ۲۰۰۰۰

قیمت اصلی 18,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,800,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید
رطوبت ساز پروانه ای مینیاتور 16000

رطوبت ساز پروانه ای ۱۶۰۰۰

17,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید
رطوبت ساز التراسونیک 1200

رطوبت ساز التراسونیک ۲۴۰۰

قیمت اصلی 14,440,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,300,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید
رطوبت ساز پروانه ای مینیاتور 10000

رطوبت ساز پروانه ای ۱۰۰۰۰

قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,800,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید
رطوبت ساز پروانه ای مینیاتور 8000

رطوبت ساز پروانه ای ۸۰۰۰

10,500,000 تومان
افزودن به سبد خرید
رطوبت ساز التراسونیک 1200

رطوبت ساز التراسونیک ۱۲۰۰

9,350,000 تومان
افزودن به سبد خرید
رطوبت ساز التراسونیک 600

رطوبت ساز التراسونیک ۶۰۰

6,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رطوبت ساز التراسونیک 400

قیمت اصلی 4,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,100,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید
رطوبت ساز التراسونیک 200

رطوبت ساز التراسونیک ۲۰۰

قیمت اصلی 2,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,600,000 تومان است.
افزودن به سبد خرید

رطوبت ساز التراسونیک match

1,850,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رطوبت ساز التراسونیک match

1,750,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رطوبت ساز التراسونیک MATCH

1,750,000 تومان
افزودن به سبد خرید
رطوبت ساز دیسکی دو محور دستگاه جوجه کشی

رطوبت ساز دستگاه جوجه کشی دیسکی دو محور

1,350,000 تومان
افزودن به سبد خرید
رطوبت ساز تبخیری دستگاه جوجه کشی

رطوبت ساز تبخیری دستگاه جوجه کشی با شناور

1,150,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رطوبت ساز دستگاه جوجه کشی ۴ لیتری

1,150,000 تومان
افزودن به سبد خرید
رطوبت ساز دیسکی دستگاه جوجه کشی

رطوبت ساز دستگاه جوجه کشی دیسکی تک محور

1,000,000 تومان
افزودن به سبد خرید

رطوبت ساز دستگاه جوجه کشی ۲ لیتری

900,000 تومان
افزودن به سبد خرید
رطوبت ساز التراسونیک میگل GAH 60

رطوبت ساز التراسونیک میگل GAH 60

تماس بگیرید
ناموجود
اطلاعات بیشتر
مقایسه